Frivillige arbejdsgrupper

Flaggruppe

Borgerforeningens flaggruppe hejser byens flag på Bygbjerg på alle officielle flagdagene.
De går tro tidligt om morgenen op på Bygbjerg, hejser flaget og stryge det om aftenen og det selv om det regner, sner eller stormer. Det er altid en fornøjelse at vende hjem til Felsted og på lang afstand kunne se Dannebroget blafre lystig på Bygbjerg. Det giver varme og en samhørighed i vores lille landsby Felsted. Vi håber i vil forsætte fremover og bevare traditionen, at vi her i Felsted markerer de Danske traditioner ved at sende Dannebroget til vejrs på alle officielle flagdage.
Ifølge Justits Ministeriet har vi 18 officielle flagdage. Herunder den 9. april, hvor man flager på halv indtil kl. 12.00 og derefter på hel. Den frivillig som har tjansen denne dag skal bestige Bygbjerget 3 gange samme dag (stor respekt). I april er der mange mærkedage - Dronningens fødselsdag den 16. april og påskeugen.

Medlemmer: Hans Jessen, Inge Jacobsen, Jens Christiansen og Asger Hartmann

Akut gruppe

Felsted har fået en frivillig "Akut Gruppe", som bliver kaldt ud når en borger ringer 112. De frivillige er uddannet til livreddende førstehjælp og i anvendelse af hjertestarter. Når alarmen kommer, så bliver de tilkaldt via en SMS meddelese og de møder frem til ulykkesstedet med en hjertestarter og en førstehjælpskuffert. I 95 % af udrykningerne når de 5 til 6 minutter tidligere frem end ambulancen.

Sundhedsgruppe

Gruppen arbejder hen imod, at Felsted er en sund by, hvor borgere i alle aldre har mulighed for at leve et sundt liv. Sundhed tænkes bredt, både fysisk træning og sund kost, men også social og mental sundhed – altså glæde og velbefindende.
I den sammenhæng er lægehus, tandlægeklinik og fysioterapi værdifulde elementer. Også sundhedsfremme i dagpleje, børnehave og skole er vigtige, ligesom sundhedsfremmende aktiviteter i en række foreninger. Idealet er, at sundhedsfremme er et fællesprojekt for hele byen.

Sundhedsgruppen arbejder med tiltag, der tilskynder den enkelte og familier og grupper til at bevæge sig og deltage i forskellige former for aktiviteter. Det kan være en fælles sundhedsdag med mange aktører og aktiviteter. Det kan være etablering af en Hjertesti eller lignende faciliteter, der opfordrer til sundhedsaktivitet. Og det kan være tiltag, der koordinerer eller informerer om sundhedstilbud.

Gruppens medlemmer pr december 2016:
Ida Holm, Karin Jørgensen,  Kenn Hansen, Troels Olesen

Julebelysning

Hvert år inden 1. advent opsætter en gruppe frivillige de traditionelle juledekorationer til glæde for borgerne i Felsted. Forinden bliver dekorationerne efterset og givetfald repareret under sagkyndig tilsyn.

Medlemmer: Holger Rerup, Hans Ingolf Hansen, Peter Juhler, Kaj Abrahamsen, Finn Knudsen, John Møller