Byfornyelse

Områdefornyelse af bymidten i Felsted lige nu!

Udviklingsplanen beskriver mulighederne for en fornyelse af Felsteds bymidte. En arbejdsgruppe har arbejdet med dette, og derefter har kommunen overtaget projektet.
Socialministeriet har givet tilsagn om 2 millioner kr i støtte på visse betingelser. Kommunen lægger 4 millioner kr oven i. Planafdelingen skønner at der kan skaffes private penge til nogle delprojekter. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Et af delprojekterne i områdefornyelsen var at etablere et medborgerhus i byen. Damms Gård er nu klar til brug for borgerne. I forbindelse med byfornyelse af Felsted var det tanken at 1. etape er etablering af nye byporte, der giver et signal af identitet til byen. Varetegnet er sat op på tre indfaldsveje som viser det gamle. egetræ fra Gl. Egegården og klokketårnet fra Felsted Kirke, også kendt som "Felsted logoet". Når der arbejdes med byforskønnelse, er det ikke kun de indsatser fra Åbenrå Kommune som bidrages med, men også private indsatser kan i høj grad bidrage til projektet. I de kommende år vil kommunen sammen med en følgegruppe udforme det kommende byfornyelse omkring torvet, Gråstenvej, Østergade og Møgelmosevej.

 

 

Udvuklingsplan 2009

Tillæg til UV-plan 2025